• Centrul PULS

Cum pot obține iertarea lui Dumnezeu dacă am făcut un avort?

Singura speranță este Evanghelia. La cruce, Hristos și-a vărsat sîngele nevinovat, pentru a acoperi păcatele întregii lumi. La cruce, Hristos a suferit pedeapsa în locul nostru, inclusiv pedeapsa pentru vărsarea de sînge, crima împotriva copiilor nenăscuți. Dumnezeu L-a înviat din morți pe Isus Hristos ca dovada a faptului că am fost iertați prin jertfa Lui. Prin credința în jertfa lui Isus Hristos putem fi siguri de iertarea lui Dumnezeu. Prin Isus Hristos putem primi un cuget nou și curat, pace, bucurie și încredere.


Ce-i face pe oameni slabi și ineficienți în alergarea credinței lor?

În primul rînd sunt păcatele nemărturisite care afectează conștiința. Vinovăția apasă greu asupra cugetului, iar rușinea pîrjolește ca un foc.

“ Cîtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.

Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea;

mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.

Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!”

Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. “ Psalmul 32:3-5


Ce trebuie făcut pentru a fi iertat și eliberat de păcate, inclusiv de păcatul avortului?

1) Recunoaște că Dumnezeu este drept și El pedepsește păcatul

“ Căci îmi cunosc bine fărădelegile şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărîrea Ta şi fără vină în judecata Ta. “ – Psalmul 51:3-4

2) Mărturisește, plînge și pocăiește-te de păcatele tale.

“Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!”–Psalmul 25: 11.

“În adevăr, cînd întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mîntuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată” – 2 Corinteni 7:10.

3) Încrede-te pe deplin în jertfa lui Isus Hristos. El a plătit în locul tău, pe cruce, vina păcatelor tale, luînd asupra Lui mînia lui Dumnezeu Tatăl.

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiţi. “ – Isaia 53:5.

“ În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său” – Efeseni 1:7.

4) Acceptă, prin credință, iertarea lui Dumnezeu și preschimbă-ți vina într-o mărturie îndrăzneață.

“ ...cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu!” – Evrei 9:14


Ce a împlinit Hristos pentru noi la cruce?

1) Noi credem că Isus Hristos a murit pentru toate păcatele noastre, chiar pentru cele mai rușioase.

2) Noi credem că Isus Hristos a suferit pedeapsa în locul nostru, pedeapsă datorată fiecărui păcat înfăptuit de noi, inclusiv cel al avortului. Hristos este vestea buna și marea bucurie. (Luca 2:10)


Dacă plata păcatului este moartea (conform Romani 6:23), cum poate rămîne Dumnezeu drept atunci cînd ne socotește neprihăniți?

Dumnezeu Își arată mila față de noi, pedepsindu-l pe Hristos în locul nostru. La cruce, Hristos a plătit complet factura păcatelor noastre. Chiar și în sistemul judiciar al zilelor noastre, nu este drept ca cineva fie pedepsit de două ori pentru aceeași greșeală. Prin urmare, datoria păcatelor noastre fiind plătită complet și pe deplin în Hristos, Dumnezeu este drept să ne împace cu El însuși și să ne socotească drepți. “Deci, cu atît mai mult acum, cînd suntem socotiţi neprihăniţi prin sîngele Lui, vom fi mîntuiţi prin El de mînia lui Dumnezeu “. – Romani 5:9.

3,877 views0 comments

Recent Posts

See All

Serviciile noastre sunt gratuite și confidențiale și sunt acreditate și licențiate de ministerul Muncii și Protecției Sociale din România.