top of page
  • Writer's pictureCentrul PULS

Ce spune Dumnezeu despre viața intrauterină?

" Domnul Dumnezeu…i-a suflat în nării suflare de viață”…Geneza 2:7Dumnezeu dă viața.

El ține în mînă sufletul a tot ce trăiește”…Iov 12:10


Dumnezeu prețuiește viața.

El este susținătorul vieții - Psalmul 54:4

El este salvatorul vieții - Genesa 45:5

El este păzitorul vieții - Psalmul 121:7

El este fîntîna vieții - Proverbe 14:27

El este răscumpărătorul vieții - Psalmul 72:14


Darul lui Hristos este darul vieții și Evanghelia lui Hristos este vestea bună a vieții.

Isus Hristos este Lumina Vieții. Ioan 8:12

Isus Hristos este Viața din belșug. Ioan 10:10

Isus Hristos este Viața veșnică. Ioan 3:16


Ce prețuiește Dumnezeu cel mai mult?

El prețuiește viața omului luat ca individ dar și ca popor.

L-ai făcut cu puțin mai prejos (pe om) decît Dumnezeu, și l-ai încununat cu slavă și cu cinste”. Ps.8:5

“…voi sunteți mai de preț decît multe vrăbii”. Matei 10:31


De unde știm că Dumnezeu prețuiește viața umană mai mult decît orice pe acest pămînt?

Omul a fost creat de Dumnezeu după Chipul și asemănarea Lui pentru a reflecta Gloria lui Dumnezeu.

“ Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru si după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” – Genesa 1:26,27.


Ce valoare atribuie Dumnezeu vieții umane în Geneza 1:26-27?

Valoare intrinsecă: Umanitatea ne face unici și valoroși în ochii lui Dumnezeu mai mult decît talentele și abilitățile noastre.

Valoare egală : Toti oamenii, indiferent de sex, rasă, limbă, popor sunt egali în ochii lui Dumnezeu.

Valoare excepțională : Doar oamenii sunt creați să reflecte imaginea lui Dumnezeu avînd demnitate și destin veșnic


Care este perspectiva lui Dumnezeu asupra procreerii, asupra copiilor și asupra familiei?

Dumnezeu prețuiește foarte mult copiii și familia. Înmulțirea este o binecuvîntare lasată de Dumnezeu.

“ Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi , înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” – Genesa 1:28.

Iată ce spune Andreas Kostenberger în cartea sa, intitulată “Dumnezeu, Casătorie și Familie”:

“ Starea de apreciere și mulțumire a oamenilor din Israel față de Dumnezeu, pentru copii lor, era atribuită cîtorva factori și convingeri personale. Mai întîi era convingerea și credința că fiecare om este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ( Geneza 1:27 , Psalmul 8 ). Mai apoi era convingerea că pruncii asigură perpetuarea umanității și împlinirea poruncii divine de a munci pămîntul și de a-l stăpîni.(Geneza 1:26, 5:1, 9:18-19). Următoarea convingere era legată de faptul că nașterea de copii este un act al intervenției divine, și ca atare, o dovadă a bunătații lui Dumnezeu (neputința femeilor de a da naștere la copii era considerat un blestem sau o pedeapsă a lui Dumnezeu). Copiii erau considerați un bun economic.

În ultimul rînd convingerea că , într-un fel, părinții trăiesc mai departe prin copiii lor (ca atare soarta cruntă a unui individ era să fie lipsit de urmași și numele său să fie sters complet), era adînc înrădăcinată în conștiința celor din Israel – 1 Samuel 24:21 ; 2 Samuel 14:7 ; Psalmul 37:28 ; Isaia 14:20,21).”718 views0 comments

Comments


bottom of page